P&O Formulieren

Op deze pagina staan alle actuele P&O formulieren die worden gebruikt binnen onze faculteit. Bijv het formulier dat nodig is om een medewerker aan te stellen of om een wijziging in de rechtpositie van een medewerker door te geven. De R&O formulieren kunt u vinden bij de informatie over R&O Cyclus.

Formulieren

Formulier Vacaturemelding (word)
Formulier verzoek tot aanstelling (word)
Formulier verzoek tot aanstelling promovendus / registratie gastpromovendus (word)
Formulier gastmedewerker (word)
Formulier mutaties (word)

Formulier Jaarafspraken WP NL versie (word)
Formulier Jaarafspraken WP ENG versie (word)

Melding Nevenwerkzaamheden NL formulier (Word)
Melding Nevenwerkzaamheden EN formulier (Word)

R&O formulieren
Formulier R&O startgesprek NL (word)
Formulier R&O gesprek NL (word)
Formulier R&O voor promovendi NL (word)
Formulier R&O Tenure track/ wetenschappelijk personeel NL (word)

De Engelstalige R&O formulieren kunt u vinden op de Engelse site.

De laatste versie van het opleidings & begeleidingsplan (OBP)

De formulieren op deze site zijn geen internetformulieren maar zijn wordbestanden. Het is nog (niet) mogelijk om een formulier direct vanaf de site naar de dienst P&O te verzenden. Lees voordat u aan de slag gaat met de formulieren eerst de onderstaande informatie.

Hoe te gebruiken:

Online invullen en per post versturen
Open het gewenste formulier en bewaar het op uw eigen computer.
Vul het formulier in en bewaar het nogmaals nadat u klaar bent met invullen.
Print het formulier ter ondertekening door de instituutsmanager (IM) en/of de wetenschappelijk directeur (WD) van uw instituut.
Verstuur het formulier naar uw P&O-adviseur.
Tip: controleer voor het printen eerst of u het formulier heeft bewaard.

Online invullen en digitaal versturen via e-mail.
Open het gewenste formulier en bewaar het formulier op uw eigen computer onder de naam van de medewerker waarvoor het formulier wordt ingevuld.
Vul het formulier in en bewaar het nogmaals als u klaar bent met invullen.
Verstuur vervolgens het bestand via e-mail naar uw P&O-adviseur.

Let op:
Bij deze wijze van versturen staat er op het formulier geen fysieke handtekening van de WD.
Omdat via het Internet formulieren voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn, zal een formulier per e-mail in het kader van de betrouwbaarheid alleen door de dienst P&O in behandeling worden genomen indien de e-mail afkomstig is van de instituutsmanager of van de WD of van een daartoe bij P&O bekende bevoegde medewerker.

De laatste versie van het opleidings & begeleidingsplan (OBP)

Webredactie Science - Last edited: 04 Nov 2015