Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen

Algemene bepalingen, opbouw van de opleiding, onderwijs, tentamens, vooropleiding, studiebegeleiding, overgangsbepalingen, slotbepalingen.

De Universiteit en de Faculteit hebben een Studentenstatuut waarin beschreven staat wat de student van de Universiteit, Faculteit en opleiding verwachten kan. Tevens legt het Studentenstatuut vast wat er van de student verwacht wordt. Het statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.
De rechten en plichten opgenomen in het Studentenstatuut vloeien voort uit de wet- en regelgeving vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Iedere student wordt geacht kennis te hebben genomen van alle onderdelen van het Studentenstatuut.
Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel is voor iedere student gelijk. Het is te vinden is op de website van de Universiteit en ligt ter inzage bij PITSstop (Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten).

Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding (studie), bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen:
• het Onderwijs- en Examenreglement (OER), en 
• de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R).

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd.

Academisch Jaar 2016-2017

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlagen 1 t/m 3 bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Onderwijs- en ExamenRegeling van de Bacheloropleidingen LST en MST (gezamenlijke opleidingen Universiteit Leiden en TU Delft)
Bijlage 1: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding LST en de minoropleiding Advanced LST
Bijlage 2: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding MST en de minoropleiding Advanced MST

In de studiegidsen (Bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2015-2016

- Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlagen 1 t/m 3 bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Onderwijs- en ExamenRegeling van de Bacheloropleidingen LST en MST (gezamenlijke opleidingen Universiteit Leiden en TU Delft)
Bijlage 1: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding LST en de minoropleiding Advanced LST
- Bijlage 2: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding MST en de minoropleiding Advanced MST

In de studiegidsen (Bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2014-2015

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlagen 1 t/m 3 bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Onderwijs- en ExamenRegeling van de Bacheloropleidingen LST en MST (gezamenlijke opleidingen Universiteit Leiden en TU Delft)
Bijlage 1: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding LST en de minoropleiding Advanced LST
Bijlage 2: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding MST en de minoropleiding Advanced MST

In de studiegidsen (bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2013-2014

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1-3: Studieprogramma BSc opleidingen, minoren en vooropleidingseisen

Onderwijs- en ExamenRegeling van de Bacheloropleidingen LST en MST (gezamenlijke opleidingen Universiteit Leiden en TU Delft)
Bijlage 1: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding LST en de minoropleiding Advanced LST
- Bijlage 2: Uitvoeringsregeling van de bacheloropleiding MST en de minoropleiding Advanced MST

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
-  Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding Leiden-Delft LST / MST

Bijlage 1-3: Studieprogramma BSc opleidingen, minoren en vooropleidingseisen 
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Life Science & Technology
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2011-2012

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1-3: Studieprogramma BSc opleidingen, minoren en vooropleidingseisen

- Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen MST en LST Leiden - Delft 
- Bijlage Life Science & Technology 
- Bijlage Molecular Science & Technology

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2010-2011

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1+2: Studieprogramma van de BSc opleidingen en vooropleiding

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding Leiden - Delft 
Bijlage Life Science & Technology 
Bijlage Molecular Science & Technology

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2009-2010

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1+2: Studieprogramma van de BSc opleidingen en vooropleiding

- Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen Leiden - Delft
Bijlage Life Science and Technology
Bijlage Molecular Science and Technology

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2008-2009

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1+2: Studieprogramma van de BSc opleidingen en vooropleiding

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen Leiden - Delft
Bijlage Life Science and Technology
Bijlage Molecular Science and Technology

Academisch Jaar 2007-2008

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1 en 2 : Studieprogramma van de BSc opleidingen / Vooropleidingseisen

Academisch Jaar 2006-2007

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1: Studieprogramma van de BSc opleidingen 
Bijlage 2: Vooropleidingseisen

Academisch Jaar 2005-2006

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1: Studieprogramma van de BSc opleidingen 
Bijlage 2: Vooropleidingseisen

Academisch Jaar 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 
Bijlage 1: Studieprogramma van de BSc opleidingen 
Bijlage 2: Vooropleidingseisen

Academisch Jaar 2003-2004

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding

Bijlage 1: Studieprogramma van de BSc opleidingen: 
Wiskunde 
Informatica 
Sterrenkunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Life Science & Technology (LS&T) 
Sustainable Molecular Science and Technology (SMS&T) 
Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) 
Biologie

Bijlage 2: Vooropleidingseisen